Čistá mobilita

Čistá mobilita, elektromobilita a použití vodíku. Výroba, skladování a distribuce vodíku. Propojení vodíku, mobility a energetiky.

Energetika obecně

Klasická energetika, energetický sektor v ČR, energetická soběstačnost, klasické i obnovitelné zdroje a distribuce, energetické koncepce, strategie nové směry a trendy.

Mediální aktivity

Mediální aktivity, zveřejněné články v tisku, médiích a prohlášení České jaderné asociace.

Nové jaderné zdroje v ČR

Jaderná energetika v ČR a nové jaderné zdroje. Důvěryhodné informace a širší debata ke stávajícím i nově připravovaným jaderným zdrojům.

Palivový cyklus a radioaktivní odpady

Radioaktivní odpady v ČR, možnosti jejich využití a hlubinné ukládání

Vzdělávání, věda a výzkum

Vzdělávání, rozvoj inženýrských kapacit v ČR. Věda a výzkum, zapojení vysokých škol do jaderného průmyslu.